گندم خوزستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تأثیر سیل بر میزان تولید گندم و برنج چقدر است؟ ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر سیل بر میزان تولید گندم و برنج چقدر است؟

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأثیر سیل بر میزان تولید برنج و گندم در کشور را تشریح کرد.