گوشت قاچاق بایگانی – فراتحلیل نیوز
التهاب در بازار گوشت با وجود رشد ۳۰ درصدی واردات غذای دام ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
«تقصیر تحریم است؟»

التهاب در بازار گوشت با وجود رشد ۳۰ درصدی واردات غذای دام

بررسی ها نشان میدهد، با وجود ابهام کاهش تولید داخل گوشت دام، تا پایان پاییز سال جاری واردات برخی نهاده ها و خوراک دامی مثل ذرت با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده است.