گوهر شاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
مایه تأسف است که حادثه مسجد گوهرشاد انعکاسی در تاریخ ما نداشته باشد ۲۱ تیر ۱۳۹۸
رهبر انقلاب:

مایه تأسف است که حادثه مسجد گوهرشاد انعکاسی در تاریخ ما نداشته باشد

رهبر معظم انقلاب فرموند: این خیلی مایه تأسف است که حادثه مسجد گوهرشاد با این عظمت و با این اهمیت هیچ انعکاسی در تاریخ ما، در ادبیات ما، در کتابهای رمان ما نداشته باشد.