یادداشت طلبگب بایگانی – فراتحلیل نیوز
 ادبیات “ظهور” در ادیان مختلف 09 آذر 1397

 ادبیات “ظهور” در ادیان مختلف

شاید اولین باری که یک قوم طعم رسیدن به انتظار خود را چشیده، بنی اسرائیل باشد. آنها در انتظار ظهور منجی خود حضرت موسی بودند تا از دست فرعون نجات یابند.