یارانه سفر بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات پرداخت «یارانه سفر» 10 مهر 1395

جزئیات پرداخت «یارانه سفر»

رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گفت: ۲۰ درصد از هزینه سفر به ۷ مقصد گردشگری در قالب یارانه سفر پرداخته می‌شود تا گردشگران بیشتری به مناطق کمترشناخته شده سفر کنند.