یحیی آل اسحاق بایگانی – فراتحلیل نیوز
۵ تا ۶ میلیون بیکار داریم/آمار مرکز آمار واقعی نیست ۰۹ آبان ۱۳۹۵
آل‌اسحاق مطرح کرد:

۵ تا ۶ میلیون بیکار داریم/آمار مرکز آمار واقعی نیست

یحیی آل اسحاق اقتصاددان با بیان اینکه بیکاری ۲.۵ میلیون نفری اعلامی مرکز آمار واقعیت ندارد گفت: بیکاری ۵ تا ۶ میلیون نفری به واقعیت نزدیک تر است.