یحیی صفوی بایگانی – فراتحلیل نیوز
حاکمان بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر ایران را محک بزنند 24 شهریور 1395
سرلشکر صفوی:‌

حاکمان بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر ایران را محک بزنند

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: حاکمان جوان و بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر و تحمل جمهوری اسلامی ایران را محک بزنند.