یهود بایگانی – فراتحلیل نیوز
 یهود؛ تلاش برای نفوذ در تاریخ ایران ۲۰ دی ۱۳۹۷

 یهود؛ تلاش برای نفوذ در تاریخ ایران

نفوذ در بدنه حاکمیت، مدل ورود یهودیان به قدرت در طول تاریخ است، آنها از دوران استر و قبل از آن تا به امروز تلاش داشتند تا به بدنه حاکمیت‌ها نفوذ کنند.