یوسف طباطبایی نژاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
آمریکایی‌ها با این انتخابات آبروی خودشان را بردند 21 آبان 1395
امام جمعه اصفهان:

آمریکایی‌ها با این انتخابات آبروی خودشان را بردند

امام جمعه اصفهان گفت: آمریکایی ها خودشان در این انتخابات آبروی خودشان را بردند؛ در کل آمریکا این دو نفری بودند که به عبارتی برگزیده شده و از نخبگان این کشور بودند، اما دیدیم که فسادهای همدیگر را رو کردند.