۱۳۵ بایگانی – فراتحلیل نیوز
وقتی بستر برای سودجویان هموار می‌شود! /سامانه ۱۳۵ آماده دریافت گزارشات گران فروشی 10 دی 1397

وقتی بستر برای سودجویان هموار می‌شود! /سامانه ۱۳۵ آماده دریافت گزارشات گران فروشی

در طی ماه‌های گذشته، نوسانات شدید قیمتی در بازار، باعث شده تا بستر و زمینه گران فروشی برای افراد سودجو بیش از پیش هموار شود.