۲۷ بهمن اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای سه قاچاقچی که عامل تروریستی جاده زاهدان معرفی شدند 02 اسفند 1397

ماجرای سه قاچاقچی که عامل تروریستی جاده زاهدان معرفی شدند

در شبی که عملیات تروریستی در جاده خاش_زاهدان صورت گرفت، تصویری از سه برادر در فضای مجازی منتشر شد و برخی افراد حاضر در این عکس را عاملان انفجار انتحاری معرفی کردند.