۴۰ سالگی انقلاب اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
به پایتخت‌هایتان بنویسید با فشار نمی توانید مردم ایران را از دولت جدا کنید 24 بهمن 1397
ظریف خطاب به دیپلمات های خارجی:

به پایتخت‌هایتان بنویسید با فشار نمی توانید مردم ایران را از دولت جدا کنید

وزیر خارجه خطاب به دیپلمات‌های خارجی گفت: دیروز دیدید؛ به پایتخت‌هایتان گزارش کنید که این مردم تا کجا پای انقلاب ایستادند، بنویسید با فشار نمی‌توانید آنها را از دولتشان جدا کنید.