EQ بایگانی – فراتحلیل نیوز
میزان IQ شما در چه حد است؟ 23 شهریور 1395

میزان IQ شما در چه حد است؟

برخی معتقدند که هوش یک استعداد خدا دادی است و فقط عده خاصی از آن برخوردارند اما عده ای دیگر بر اکتسابی بودن این موهبت پا فشاری میکنند زیرا معتقدند که انسان با انجام اعمال خاصی قادر به تقویت هوش خود است.