IPC بایگانی – فراتحلیل نیوز
آخرین مصوبه IPC روی میز هیئت تطبیق با قوانین/ انبارلویی: هنوز نتیجه مشخص نیست 17 شهریور 1395

آخرین مصوبه IPC روی میز هیئت تطبیق با قوانین/ انبارلویی: هنوز نتیجه مشخص نیست

هیئت تطبیق آخرین ایستگاه توقف مدل IPC پیش از اجرا است و در حالی وزارت نفت انجام اصلاحات به‌روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را کافی می‌داند که کارشناسان منتقد نسبت به این مدل قراردادی از وجود ۹ ایراد اساسی اصلاح‌نشده در آن خبر می‌دهند.