mtn بایگانی – فراتحلیل نیوز
سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران دستگیر شد 27 بهمن 1397

سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران دستگیر شد

سفیر سابق آفریقای جنوبی در ارتباط با اتهاماتش پیرامون دریافت رشوه برای کمک به شرکت «ام‌تی‌ان» جهت فعالیت در ایران دستگیر شده است.