xi بایگانی – فراتحلیل نیوز
ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه برگزار شد 22 مرداد 1399

ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه برگزار شد

ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه با بررسی اندیشه سیاسی مرتضی مطهری شامگاه یکشنبه نوزدهم مردادماه برگزار شد.