xi بایگانی – فراتحلیل نیوز
ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه برگزار شد ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه برگزار شد

ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه با بررسی اندیشه سیاسی مرتضی مطهری شامگاه یکشنبه نوزدهم مردادماه برگزار شد.