دلالی حوزه بایگانی — فراتحلیل نیوز
صرف تسلط و نقل اقوال علما دلّالی است، نه نوآوری؛ راه دلّال شدن را ببندیم/ صد سال است دنبال کتاب یک نفر راه افتاده ایم؛ این ننگ نیست؟ 11 دی 1397
انتقاد آیت الله جوادی آملی از برخی تفکرهای حاکم بر حوزه ؛

صرف تسلط و نقل اقوال علما دلّالی است، نه نوآوری؛ راه دلّال شدن را ببندیم/ صد سال است دنبال کتاب یک نفر راه افتاده ایم؛ این ننگ نیست؟

الآن حوزه به برکت امام و شهدا غنی‌ترین دورانش را می‌گذراند، پنجاه هزار کم نیست! این طلبه افغانی بود، الآن یک قرن ما را دارد به دنبال خودش می‌کشاند. صد سال قبل این طلبه افغانی؛ منتها هرات، خراسان شرقی بود و مشهد خراسان غربی؛ صد سال این طلبه افغانی درس خوانده مشهد و بعد رفته نجف و درس خوانده کفایه نوشته الآن ما صد سال است دنبال او هستیم.