دهقانی فیروزآبادی بایگانی — فراتحلیل نیوز
زنگ خطر کاهش تقاضای داوطلبان برای ورود به رشته‌های ریاضی 14 آبان 1401
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

زنگ خطر کاهش تقاضای داوطلبان برای ورود به رشته‌های ریاضی

معاون علمی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر، بیشتر داوطلبان ابتدا در رشته تجربی، بعد در رشته علوم‌انسانی و بعد در ریاضی شرکت می‌کنند که یک زنگ خطر برای رشته ریاضی‌ به حساب می آید.