دکتر، پایگاه تحلیلی خبری حرف شما بایگانی — فراتحلیل نیوز
خوب و بد بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه عمومی/واکنش به پیشنهاد وزیر 23 شهریور 1397

خوب و بد بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه عمومی/واکنش به پیشنهاد وزیر

موضوع بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه های عمومی که وزیر بهداشت اخیرا آن را مطرح کرده بود، با واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان جامعه پزشکی مواجه شده است.