سازمان ثبت احوال کشور بایگانی — فراتحلیل نیوز
آخرین آمار از رشد جمعیت ایران 06 مهر 1395

آخرین آمار از رشد جمعیت ایران

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: جمعیت ایران امسال از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت به‌طوری که در پایان شهریورماه امسال جمعیت ایران به بیش از ۸۰ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر رسید.