کمیسیون صنایع بایگانی — فراتحلیل نیوز
نواقص جدی لایحه دولت برای برنامه ششم/ لایحه در مجلس باید به برنامه واقعی تبدیل شود 02 مهر 1395
عضو کمیسیون صنایع؛

نواقص جدی لایحه دولت برای برنامه ششم/ لایحه در مجلس باید به برنامه واقعی تبدیل شود

حمیدرضا فولادگر گفت: هدف دولت اصلاً ارسال برنامه ششم به مجلس نبوده و به قول خودشان احکام ارائه شده پیش نیاز برنامه بوده‌‌ است، به همین دلیل مجلس باید برنامه جامع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی تدوین کند.