سوال مهم حالا این است: سه سال و نیم ناکارآمدی، اشرافیت و تکبر ورزیدن با مردم را با ۶ ماه نمایش آیا می توان جبران کرد؟

به گزارش حرف شما، جان برنن رییس سیا چند ماه قبل تلویحا گفته بود روحانی بدون اینکه دستاورد اقتصادی ملموسی داشته باشد شانسی در انتخابات سال آینده نخواهد داشت.

فکر می کنم زمان آن رسیده که امریکایی ها قدمی برای حمایت از دوستانشان بردارند. در داخل دولتی ها خبر از چیزی حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان چاپ پول می دهند.

این یعنی بریز و بپاش بی ضابطه، ایجاد تورم و آخر سر هم خالی تر شدن سفره های خالی مردم. از آن سو، خبر می رسد امریکایی ها در حال ایجاد برخی گشایش های تاکتیکی هستند که حرف آقای برنن روی زمین نماند.

سوال مهم حالا این است: سه سال و نیم ناکارآمدی، اشرافیت و تکبر ورزیدن با مردم را با ۶ ماه “نمایش” آیا می توان جبران کرد؟

انتهای پیام/ مشرق