براساس اعلام مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، تهران در سال ۱۴۰۲ رکوردار چندقلوزایی در کشور بوده است.

به گزارش فراتحلیل نیوز، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال تعداد ولادت‌های ثبت شده برحسب چند قلوزایی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.بر همین اساس در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ هزار و ۴۴۳ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است.بر اساس این گزارش، تعداد ۱۸ هزار و ۷۵۰ رویداد دوقلو، ۶۷۱ رویداد سه قلو، ۲۰ رویداد چهار قلو و تعداد ۲ رویداد پنج قلو بوده است.بر این اساس، حدود ۳.۷ درصد ولادت‌های ثبت شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به چند قلوزایی بوده است که استان‌های تهران با ۵ هزار و ۷۸۷ رویداد، خراسان رضوی با ۳ هزار و ۸۴۷ رویداد و خوزستان با ۳ هزار و ۱۰۶ رویداد بیشترین تعداد چندقلوزایی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.همچنین بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها به میزان ۴۰۵ هزار و ۹۳۳ نوزاد مربوط به دومین فرزند بوده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس