وزیر اقتصاد با بیان اینکه در انتشار اوراق مجموعه شرایط مانند نرخ سود و کشش بازار سرمایه را باید در نظر گرفت، گفت: در ابتدای دولت عمده ظرفیت انتشار اوراق در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود اما ما بنای تکرار پروژه خزانه خالی را نداریم.

به گزارش فراتحلیل نیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص میزان پایین فروش اوراق از ابتدای سال و حاشیه‌هایی که نرخ سود آن برای بازار سرمایه ایجاد کرده است، گفت: بنای ما در سیاست مالی بودجه سال ۱۴۰۳ این نیست که با توجه به تغییر دولت ظرف ۵۰ روز آینده سرعت انتشار اوراق را افزایش دهیم.

وی افزود: زمانبندی که از ابتدای سال با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است، مبتنی بر بازه ۱۲ ماهه تا پایان سال است. مجموعه شرایط، نرخ سودی که در بازار وجود دارد و کشش بازار سرمایه را نیز باید در این زمینه در نظر گرفت. به همین جهت نیز شتاب و عجله‌ای در زمینه انتشار اوراق نخواهیم داشت.

خاندوزی تاکید کرد: هر چند زمانی که دولت را تحویل گرفتیم بخش عمده ظرفیت انتشار اوراق در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود اما ما بنای تکرار پروژه خزانه خالی را نداریم.

  • منبع خبر : جهان نیوز