هم محلی های سوریان با نصب بنر بازگشت او را خوش آمد گفتند.

thm_118_1811259_871