شهروند لنجانی زمانی که برای ثبت سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود برایش گواهی فوت صادر شده است.

به گزارش حرف شما، خبر صدور فوت برای یک شهروند لنجانی در روزهای اخیر خبر ساز شده است. داستان از این قرار است که حسن طهماسبی زمانی که برای ثبت سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود برایش گواهی فوت صادر شده و نمی‌توان ماشین را به نام یک فرد مرده زد.

در همین رابطه محسن اسماعیلی رئیس اداره ثبت احوال شهرستان لنجان با تأیید این اتفاق اظهار کرد: طبق پیگیری‌های انجام شده، دو برادر در یک خانواده حضور داشته‌اند که یکی از آن‌ها فوت می‌کند.

وی افزود: خانواده متوفی برای انجام مراحل قانونی صدور گواهی فوت به اشتباه، مدارک برادر زنده را به پزشک قانونی تحویل می‌دهند.

اسماعیلی ادامه داد: این اشتباه، صدور گواهی فوت برای برادر زنده را در پی داشته و آن شخص نیز از این قضیه اطلاع نداشته که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت برای ثبت سند خودرو متوجه این موضوع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در این اتفاق، از اداره ثبت احوال شهرستان لنجان خطایی رخ نداده بلکه ارائه مدارک اشتباه توسط خانواده متوفی منجر به این مشکل شده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان لنجان در پایان گفت: شخصی که به اشتباه گواهی فوت برایش صادر شده می‌تواند از طریق دادگستری اقدام کرده و گواهی فوت خود را باطل کند.

انتهای پیام/ فارس