سخنگوی ذوب آهن با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از تولیدات ریل ملی این کارخانه در انبارها آماده تحویل است، گفت: هنوز راه آهن به صورت رسمی درخواستی برای خرید آنها نداشته است.

به گزارش حرف شما، محمدرضا کجباف با اشاره به اینکه تولید ریل ملی در ذوب آهن آغاز شده است، اظهار داشت: ریل‌های پر سرعت و کم سرعت ذوب آهن آزمایشات و تأییدهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کرده و آماده تحویل است.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این کارخانه تولید ۴۰۰ هزار تن ریل در سال است، افزود: ذوب آهن امکانات لازم را برای تولید تمام ریل مورد نیاز داخلی داشته و اصلاً به واردات نیازی نیست.

سخنگوی ذوب آهن با اشاره به اینکه قرار شده افتتاح رسمی بخش تولید ریل ملی این کارخانه توسط یکی از مقامات مسئول انجام شود، گفت: البته در حال حاضر بخشی از تولیدات ریل این کارخانه در انبارها آماده تحویل است اما هنوز راه آهن به صورت رسمی درخواستی برای خرید آنها نداشته است.

انتهای پیام/ تسنیم