نام نویسی مرحله تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب کد رشته محل های جدید کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد.

به گزارش حرف شما، مجتبی علوی فاضل سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نام نویسی از داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت تا سه شنبه ۱۳ مهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: داوطلبان برای نام نویسی و انتخاب کد رشته محل های جدید به پایگاه اینترنتی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کند.

وی گفت: در این مرحله داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که در جلسه آزمون حاضر بودند و همچنین داوطلبان آزمون دکتری تخصصی براساس مصاحبه علمی که درآن شرکت کرده اند می توانند ۲۰ کد رشته محل را انتخاب کند.

علوی فاضل افزود: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی که به جلسه مصاحبه دعوت نشده اند، نمی توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

وی گفت: نتایج این مرحله شنبه ۱۷ مهر اعلام می شود.

انتهای پیام/ میزان