برخی سایت‌ها از استعفای وزیر آموزش و پرورش خبر می‌دهند اما پیگیری ها از وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که استعفایی در کار نیست.

به گزارش حرف شما، امروز یکی از سایت‌ها خبر استعفای وزرای آموزش و پرورش، ورزش و ارشاد را مطرح کرد اما پیگیری ها از وزارت آموزش و پرورش و محمد فاضل مدیرکل دفتر وزارتی این نتیجه را به‌همراه داشت که استعفای فانی صحت ندارد و چنین موضوعی مطرح نیست.

انتهای پیام/ تسنیم