جريان انقلابی اصیل، با سعه‌صدر و مدارا، نه‌تنها مشوق ریزش‌ها نیست و دافعه را فقط در حد ضرورت پذیرا می‌شود بلکه همواره به دنبال گسترده کردن چتر انقلاب، جذب حداکثری، رویش بیشتر و تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشور است.

یادداشت – مهدی فضائلی: از جمله مغالطه‌هایی که پیوسته در فضای سیاسی کشور وجود داشته و در مقاطعی از جمله انتخابات اخیر دوباره بازنمایی شد؛ معرفی جریان انقلابی به‌عنوان حامی وضع موجود و جریان غیرانقلابی به‌عنوان ناراضی از وضع موجود و حامی یا خواهان تغییر است.

دو نکته در اینجا نیازمند تبیین است، نخست تعریف «وضع موجود» و دیگر، تعریف «تغییر»

اگر وضع موجود به معنای اصل نظام جمهوری اسلامی با همه آن چیزی است که در قانون اساسی آمده، قطعا جریان انقلابی، مدافع آن است هرچند اصلاح قانون اساسی را در صورت لزوم، با رعایت اقتضائات زمان و طی فرآیندی که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده، ممکن می‌داند. اما اگر مراد از وضع موجود، عدم تحقق کامل عدالت، برخی ناکارآمدی‌ها، مشکلات معیشتی، مفاسد اقتصادی و عدم تحقق همه اصول قانون اساسی از قبیل آزادی‌های مشروع است؛ نه‌تنها جریان انقلابی مدافع این وضع نیست، بلکه قاطعانه مخالف آن است و نه تغییر بلکه تحول را، راه برون‌رفت از این شرایط می‌داند.جریان انقلابی اصیل، عاقل و باورمند به ارزش‌های انقلاب اسلامی، ضمن پایبندی به اصل نظام و دفاع تمام‌قد از آن، همچنین دیدن نقاط قوت نظام و دستاوردهای شگفت‌انگیز آن، ایستادن در برابر همه معاندان و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را سرلوحه خود می‌داند و هیچ‌گونه کمی، کاستی، نقص و اشکال را در امور جاری کشور برنمی‌تابد و خواستار مدیریت و فعالیت جهادی برای رفع این‌گونه مشکلات است.

جریان انقلابی اصیل، با سعه‌صدر و مدارا، نه‌تنها مشوق ریزش‌ها نیست و دافعه را فقط در حد ضرورت پذیرا می‌شود بلکه همواره به دنبال گسترده کردن چتر انقلاب، جذب حداکثری، رویش بیشتر و تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشور است.

بر این مبنا که متخذ از تعالیم نورانی قرآن کریم از جمله، «…رحماء بینهم و  اشداء علی الکفار» است، جریان اصیل انقلاب همان‌قدر که در برابر دشمنان و معاندان، قاطع و با صلابت است، در درون، منعطف و اهل مداراست.

این جریان در عین صلابت مقابل معاندان، مبتنی بر قاعده «لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمون» در سیاست خارجی به دنبال تنش‌زایی نیست.

لذا ۱: افراد و جریان‌هایی را دیدید که به نام و تحت لوای عدم رضایت از وضع موجود، خواستار بی‌اعتنایی به ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی هستند و یا به نام تنش‌زدایی، نسبت به استقلال کشور اهل تسامح‌ هستند، بدانید این‌ها منافقین جدید، سکولارها و غرب‌گرایانی هستند که این مسیر ناصواب را برگزیده‌اند و تغییر مورد نظر آنها جز ارتجاع و وابستگی ثمری نخواهد داشت.

۲: اگر افراد و جریان‌های افراطی را دیدید که دائم در پی غیریت‌سازی و حذف دیگران، کوچک کردن گستره چتر انقلاب، نگاه ماکیاولی به سیاست و استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به هدف و یا به نام انقلابی‌گری خواستار تنش‌زایی در عرصه سیاست خارجی‌اند، بدانید این‌ها را نیز خطر نوخوارجی شدن تهدید می‌کند و در صورت عدم اصلاح مسیر خود، دیر یا زود خود را از ولی جامعه نیز انقلابی‌تر و ارزش‌مدارتر خواهند دانست و مصداق «المتقدم لهم مارق» خواهند شد! از هر دو گروه پرهیز کنید!

  • نویسنده : مهدی فضائلی
  • منبع خبر : جهان نیوز