حجت الاسلام و المسلمین نصیری فرد با اشاره به اینکه هدایت باطنی صورت گرفته از سوی امام زمان (عج)، برای جلوگیری از انحراف انسان است، از نور هدایت امام معصوم به عنوان عاملی جهت ایجاد حالت انتظار در فرد سخن گفت.

به گزارش حرف شما، حجت الاسلام والمسلمین عباس نصیری فرد عضو کمیسیون سبک زندگی شورای انقلاب فرهنگی در گفت و گو با میزان گفت: در شرایطی که فقه، کلام و تمامی اصول و عقاید شیعه توسط ۱۱ امام معصوم تبیین شده ،نیازی به حضور فیزیکی امام زمان (عج) احساس نمی شود چراکه هدایت ظاهری مردم انجام شده است اما در این موقعیت نیاز به هدایت باطنی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم در چنین شرایطی مردم با وجود اینکه عقاید دینی را در دست دارند و مبانی اعتقادی برای آن ها تدوین شده، اما ممکن است به مسیر انحراف کشیده شوند و در این روند انحرافات باطنی اتفاق بیفتد.

معاون بین المللی مجمع جهانی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: در موقعیتی که امکان انحرافات باطنی وجود دارد، امام باید از هدایت نوع دوم و راه های رساندن مردم به کمال و مطلوبات دینی استفاده کند.

وی همچنین اظهار کرد: حالت انتظار زمانی برای انسان اتفاق می افتد که حالت درونی و درواقع نفوس او و همچنین ارواح درونی اش بر این محور استوار شده باشد.

نصیری فرد توضیح داد: فراهم شدن حالت انتظار در درون انسان به این معنا است که هر چقدر مردم زمینه خوبی ها و پرورش آن ها را در درون خود بیشتر فراهم کنند، عنایت امام زمان(عج) نسبت به آن ها بیشتر می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: پیش از استوار شدن افراد در زمینه انتظار و مباحث مربوط به آن، چنین پرسشی مطرح می شود که آیا هر فردی چنین توانایی را دارد که به عنوان فرد منتظر نامیده شود؟

رئیس اندیشکده راهبردی مطالعات “جهان” همچنین اظهار کرد: داشتن حالت انتظار یکطرفه نیست بلکه موضوعی دو طرفه است به این معنا که تا زمانی که نور هدایت معنوی امام زمان (عج) به فرد نفوذ نکند، حالت انتظار در او ایجاد نمی شود چراکه آمدن امام در واقع برای هدایت و رسیدن مردم به کمال است.

حجت الاسلام والمسلمین نصیری فرد گفت: حالت انتظار به معنای تقویت کمالات درونی انسان برای بهره مندی از عنایت های امام معصوم است.

وی ادامه داد: زمانی که ما قلبمان را از صفت های زشت و رذایل اخلاقی پاک کردیم آنگاه عنایت امام زمان (عج) شامل حالمان می شود به این معنا که نور معرفت و هدایت امام معصوم به سمت ما می آید.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که نور هدایت و معرفت امام زمان (عج) به سمت فردی روانه شود، در چنین موقعیتی، حالت انتظار و ویژگی های آن در انسان مورد نظر شکل می گیرد.

انتهای پیام/ میزان