معاون سازمان محیط زیست و استادتمام بیوتکنولوژی گفت: «هیچ‌گونه ارزیابی خطر تخصصی درباره تراریخته انجام نشده و اصولاً برای این مهم ارزیاب نداریم.»، با این وصف تلاش سؤال‌برانگیز «تاجران تراریخته» برای آزادسازی این محصولات ارزیابی نشده قابل تأمل است.

به گزارش حرف شما، مهناز مظاهری، استادتمام بیوتکنولوژی با گرایش بیوتکنولوژی محیط زیست اولین بیوتکنولوژیست کشور است. وی هم‌اکنون معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست را به‌عهده دارد؛ همچنین در دوره قبلی ریاست خانم ابتکار، مشاور پژوهشی رئیس سازمان و دبیر شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست بود.

«ایمنی زیستی برای همه»، «فناوری زیستی مدرن و ایمنی زیستی»، «بیوتکنولوژی نوین و ارزیابی خطر»، «ایمنی زیستی در صنعت فناوری زیستی میکروبی» و «قوانین ایمنی زیستی» بخشی از تألیفات اوست. با توجه به سابقه ۲۰ساله درگیری با حوزه محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته)، اطلاعات ذی‌قیمتی در این زمینه در اختیار دارد.

مظاهری با بیان اینکه از سال ۱۳۷۵ و پیش از سایر متخصصین با موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیک (تراریخته‌) مواجه شده، تصریح کرد: حتی یک نفر متخصص ارزیاب تراریخته در کشور تربیت نشده و ارزیابیها تماماً به‌صورت «خوداظهاری» انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این خوداظهاریهای ناچیز یعنی خود تولیدکننده می‌گوید ارزیابی کرده‌ام و تولیدم سالم است؛ هیچ نهاد مستقلی هم به‌صورت تخصصی بر این ارزیابیها نظارت ندارد.

استادتمام بیوتکنولوژی با اشاره به رویکرد احتیاطی دنیا در قبال محصولات تراریخته، گفت: این رویکرد احتیاطی به‌خاطر تجربیات تلخ استفاده بی‌محابا از تکنولوژی ــ خصوصاً تأثیرات مخرب «انقلاب سبز» ــ بوده است.

وی افزود: در جریان «انقلاب سبز» حشره‌کشها و آفت‌کشها پخش شد و دنیا هزینه‌های زیادی را بابت این انقلاب پرداخت کرد. بعدها دنیا فهمید که ممکن است این رویه سودهای زیادی ایجاد کند، ولی مخاطرات آن بیش از فایده‌هایش است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در کشور تاکنون هیچ‌گونه ارزیابی خطر نظام‌مندی درباره محصولات تراریخته انجام نشده است و اساساً برخی زیرساختهای ارزیابی در کشور وجود ندارد.

وی تمامی تولیدات ــ از جمله پنبه و برنج تراریخته و سایر محصولات دستکاری شده ژنتیکی ــ را خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: پرونده ارزیابی خطرات احتمالی محصولات تراریخته به‌صورت تخصصی در سال ۱۳۷۵ در سازمان حفاظت محیط زیست باز شد؛ اما ــ جز موارد ناچیز و غیرقابل قبول ــ تاکنون هیچ ارزیابی خطر قابل قبولی به این سازمان واصل نشده است.

به گزارش تسنیم، بخش اول از مشروح این گفت‌وگوی خواندنی فردا منتشر می‌شود.

انتهای پیام/ تسنیم