در سال ۹۴ در مجموع یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار صرف خرید بنزین از کشورهای خارجی شده و در حال حاضر نیز روزانه چیزی در حدود ۵ میلیون دلار هزینه واردات بنزین برای کشور است.

به گزارش حرف شما، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سومین سال فعالیت این دولت، شاهد رشد هر ساله متوسط واردات بنزین به کشور بودیم. در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز متوسط بنزین وارداتی به ایران ۱۲ میلیون لیتر در روز برآورد شده است.

در نمودار زیر متوسط بنزین وارداتی سالانه به کشور از سال ۱۳۸۰ تا امروز آورده شده و همانطور که مشخص است، از سال ۱۳۹۲ روند واردات بنزین به کشور سیر صعودی به خود گرفته است.

در سال ۸۵ که رکورد واردات بنزین به کشور را به خود اختصاص داده است، به طور متوسط ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز بنزین وارد کشور می شد که این رقم با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیرماه سال ۸۶ و به تبع آن کاهش مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی، در سال ۸۶ کاهش یافت.

میزان واردات بنزین بار دیگر اوج گرفت و در سال ۸۸ به ۲۱ میلیون لیتر در روز رسید، اما با فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها از یک سو و تحریم بنزینی ایران از سوی دیگر، متوسط واردات بنزین در سال ۸۹ به شدت کاهش یافت. این روند کاهشی تا سال ۹۱ ادامه داشت اما از سال ۹۲ بار دیگر متوسط واردات بنزین به ایران روند صعودی در پیش گرفت و این روند صعودی تا امروز ادامه دارد به طوری که متوسط واردات بنزین در ۵ ماه و نیم گذشته از سال جاری، روزانه ۱۲ میلیون لیتر بوده است.

در سال ۹۴ در مجموع یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار صرف خرید بنزین از کشورهای خارجی شده و در حال حاضر نیز روزانه چیزی در حدود ۵ میلیون دلار هزینه واردات بنزین برای کشور است.

انتهای پیام/ فارس