شرکت دفاعی Denel آفریقای جنوبی یک جایگاه تسلیحاتی کنترل از راه دور را ساخته است که سلاح در آن مخفی شده و در زمان نیاز از پوشش خارج می شود. این جایگاه می تواند از مسلسل های ۷٫۶۲ میلی متری و توپ های ۲۰ میلی متری استفاده کند.

۱۸۱۶۵۰۵_۱۸۱