رضا عطاران با انتشار این پست در اینستاگرامش علاقه خود را به مدال آوران المپیکی ایران در ریو نشان داد.

۱۸۲۴۳۵۰_۵۸۶