خولیو ولاسکو قرار بود از مربیگری کناره گیری کند اما تصمیم گرفت باز هم به کارش ادامه بدهد.

به گزارش حرف شما، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که هنوز محبوبیت زیادی در کشورمان دارد، تصمیم گرفت تا پایان دوران مربیگری اش، در آرژانتین بماند و به کارش ادامه دهد. ولاسکو قرار بود پس از المپیک برای همیشه کنار بکشد ولی تصمیم گرفت تا سال ۲۰۲۰ قراردادش را با تیم ملی کشورش تمدید کند.